Informacja

Szanowni Państwo,

Przygotowujemy się do V Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Spale, która odbędzie się we wrześniu.  Temat tegorocznych obrad będzie koncentrować się wokół zagadnień związanych z regionami w Europie.

Wobec dynamicznie zmieniających się warunków cywilizacyjno-kulturowych regiony nadal są wyrazem tożsamości europejskiej. Działania skoncentrowane wokół nich wydają się  być szansą dla ochrony dziedzictwa europejskiego. W tym roku zapraszamy Państwa do wspólnej dyskusji naukowej w ramach następujących zagadnień:

  • relacje dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w kształtowaniu unikatowości regionów;
  • migracja a wielokulturowość – adaptacja regionów do ruchu ludności i wpływ na transformację przestrzeni;
  • turystyka i rekreacja a ochrona zasobów europejskiego dziedzictwa;
  • krajobraz ponowoczesny Europy – szanse i zagrożenia dla regionów.

Zapraszam do zapoznania się z komunikatem wstępnym, znajdującym się w załączeniu.

Proszę również przyjąć w imieniu Organizatorów życzenia radosnych, spokojnych Świąt Wielkanocnych.

ZAŁĄCZNIK:Komunikat 1 SPAŁA 2017