Archiwum

2013 – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków

Program konferencji w 2013r.: komunikat-3-spala-2013

2014 – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków – osiągnięcia i sukcesy

Program konferencji w 2014r.: komunikat-3-spala-2014

2015 – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków – przyroda w kreacjach: artystycznych, naukowych, turystycznych i technicznych

Program konferencji w 2015r.: komunikat-3-spala-2015

2016 – IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków -Sztuka jako inspiracja do działań

Program konferencji w 2016r.: komunikat-3-spala-2016

2017 – V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków – Regiony w Europie

Program konferencji w 2017r.: Komunikat 3 SPAŁA 2017